Daarom moet jouw huisnummer op je brievenbus goed zichtbaar zijn!

Duidelijk leesbare huisnummers zijn belangrijk. In geval van nood moeten politie,
brandweer of andere hulpdiensten snel je woning kunnen terugvinden om zo snel mogelijk
hulp te kunnen bieden. Een huisnummer, dat ook in het donker goed zichtbaar is, is
daarbij van cruciaal belang.

Te vaak komt het voor dat hulpdiensten nodeloos kostbare tijd verliezen om bij een dringende interventie het juiste huis of appartement te vinden omdat het huisnummer ontbreekt of heel slecht zichtbaar is. Vooral 's nachts en bij slecht weer vormt dit een probleem.

Huisnummers zijn soms te klein waardoor ze niet leesbaar zijn vanop de rijbaan. Het gebeurt ook dat een huisnummer niet goed zichtbaar is of dat er geen nummer werd aangebracht.
Soms is het huisnummer verborgen achter bladeren of struiken. Voor je eigen veiligheid wordt sterk aangeraden ervoor te zorgen dat je huisnummer duidelijk leesbaar is van op de openbare weg.

Enkele tips:

  • Een verlicht huisnummer aanbrengen dat bovendien kleurcontrasten heeft, bv. zwarte letters op een witte achtergrond. Grote huisnummers zijn uiteraard altijd duidelijk.
  • Indien je weet dat je op een moeilijk te bereiken locatie woont, meld dit dan tijdens je oproep naar het noodnummer. Het snel ter plaatse zijn op de interventieplaats is van levensbelang.
  • Maak de oprit autovrij voor de aankomst van de hulpdiensten.
  • Steek 's nachts de buitenverlichting aan.
  • Laat bij een noodsituatie de hulpdiensten opwachten door een familielid of een buur.

Waar moet je het huisnummer ophangen?

Een apart huisnummer moet zichtbaar aangebracht worden naast elke deur of in-/uitgang naar de openbare weg toe van ieder gebouw dat bewoond is of bewoond kan worden, tenzij het een tweede uitgang betreft en de eerste uitgang al genummerd is. Op de brievenbus is dan ook de meest aangewezen plaats. 
Ook gebouwen bestemd voor administratief, commercieel en industrieel gebruik moeten worden voorzien van een huisnummer, zelfs indien ze geen woning bevatten.
Wanneer een gebouw niet langs de openbare weg gelegen is, dient aan de hoofdingang van het terrein een duidelijk zichtbaar huisnummer te worden aangebracht.
Op plaatsen waar de gevel van een woning of gebouw niet aan de openbare weg paalt, is het raadzaam om het huisnummer op de brievenbus te herhalen.
Als het huisnummer niet leesbaar is van op de plaats waar de brievenbus zich bevindt, dient het huisnummer duidelijk leesbaar vermeld te worden op of in de buurt van de brievenbus.
Indien aan één huisnummer meerdere busnummers zijn toegekend, moeten de busnummers duidelijk zichtbaar en leesbaar vermeld worden op of nabij de overeenkomstige brievenbus.

Is je huisnummer duidelijk lees- en zichtbaar van op de openbare weg?

Kan je het ook 's nachts goed zien? Controleer dit vandaag nog!